Surjit Singh, a diehard movie fan(atic), period.
Hindi Movies Films Songs Books ...

Posted Songs

1937 Prem Kahani

Songs from Songs and Photos from Prem Kahani 1937

1937-prem-kahani-0-title

1937-prem-kahani-1-nayi-naveli-chali-akeli

1937-prem-kahani-2-bisar-gayi-sudh-bhool

1937-prem-kahani-3-nadi-kinare-khaDi

1937-prem-kahani-4-tumre-karan-bhayi

1937-prem-kahani-5-tha-man-men-ek

1937-prem-kahani-6-kya-ankhon-ki-lali

 

1949 Apna Desh

Songs and Photos from Apna Desh 1949

1949-apna-desh-0-title

1949-apna-desh-1-apna-desh-hai-apna-desh

1949-apna-desh-2-jai-hind-kaho-jai-hind

1949-apna-desh-3-tohe-dil-ki-qasam

1949-apna-desh-4-dile-nadan-tujhe-huya

1949-apna-desh-5a-dance-drama

1949-apna-desh-5-koi-ummid-bar-nahin-aati

1949-apna-desh-6-bedard-zamana-kya-jane

1949-apna-desh-7-meri-khushiyon-ke

1943 Shakuntala

Songs and Photos from Shakuntala 1943

1943st01_shakuntala-01--pyari_pyari_yesukhadmatra

1943st02_shakuntala-02a-story_of_shakuntala_conti_

1943st03_shakuntala-02--ekpremkipyasi_banibanvasi

1943st04_shakuntala-03--tumhenprasanna-aaosakhiri

1943st05_shakuntala-03a-mankinaiyyachalikinare

1943st06_shakuntala-12-najanekahankayejadu

1943st07_shakuntala-05-kamalhaimeresamne

1943st08_shakuntala-13--byah-chhup_chhup

1943st09_shakuntala-04-jhooloongijeevanbhar

1943st10_shakuntala-08-merebabanebaatmeri

1943st11_shakuntala-08a-

1943st12_shakuntala-06--chandsananhaaaye

1943st13_shakuntala-07--chaliaashramseshakun-

1943st14_shakuntala-09--merebirahakirainthi

1943st15_shakuntala-10--jeevankinaonadole

1943st16_shakuntala-10a-some_end_dialogues

1943st17_shakuntala-11--sukhbharasukhbhara